Lynn Margulis i teoria symbiozy – KOBIETY W NAUCE

Lynn Margulis

Lynn Margulis była naukowcem pełnym kontrowersji

Lynn Margulis włożyła ogromny wkład w teorię symbiozy.

Teoria symbiozy wyjaśnia pochodzenie komórki.

Stanowi ona wielkie osiągnięcie współczesnej biologii.

Na początku została ona, jak wiele nowości, przyjęta przez biologów z wielkimi oporami.

Lynn Margulis jednakże udało się złamać opór biologów z tradycyjnym, niechętnym nowościom podejściem.

Jak twierdzi naukowiec Ernst Mayr „Ewolucja komórki była największym wydarzeniem w historii organicznego świata, a wkład LynnMargulis do poznania czynników symbiotycznych ma olbrzymie znaczenie”.

Jak Lynn Margulis doszła do swojego wielkiego odkrycia?

 

LYNN MARGULIS – POCZĄTKI

Lynn Margulis urodziła się w 1938 roku w Chicago. Była najstarszą córką Żyda pochodzenia polskiego, Morrisa Alexandra.

Lynn Margulis

Młoda Lynn Margulis z Carlem Saganem

Margulis od dziecka interesowała się nauką. Dużo czytała, a ponadto pisała sztuki, które czasem wystawiała, a także eseje i pamiętniki.

Kiedy miała zaledwie 14 lat, wzięła udział w programie Uniwersytetu w Chicago dla kandydatów na studia.

Pod wpływem nauczycieli z jej college’u nie rozwiązanymi jeszcze aspektami rozmnażania i dziedziczenia.

Gdy tylko ukończyła studia, wyszła za mąż za znanego astronoma, Carla Sagana. Był on wówczas studentem fizyki.

Małżeństwo przetrwało zaledwie 6 lat. Po jego zakończeniu Lynn Margulis studiowała dalej na Uniwersytecie w Wisconsin. Wkrótce uzyskała tytuł magistra z genetyki i zoologii.

Później, będąc matką dwojga dzieci, ukończyła także studia na Uniwersytecie Kalifornijskim i dwa lata później uzyskała doktorat.

 

LYNN MARGULIS – NIEPOKORNE POGLĄDY I PRZEŁOM W POGLĄDACH NAUKOWYCH

Lynn Margulis była dość kontrowersyjna w swoim krytycznym stosunku do teorii ewolucji. Nie uznawała teorii genetyki populacyjnej. Zainteresowała jąka to wyśmiana teoria Konstantego Mereżkowskiego związana z przekonaniem, że ważnym mechanizmem ewolucji był proces symbiozy.

Przełomem było zaś w jej poglądach było opublikowanie przez jej promotora, specjalisty w dziedzinie biologii molekularnej Hansa Risa fotografii przedstawiających łańcuch DNA w chloroplastach, drobnych organellach komórki roślinnej.

Chloroplasty wyglądem przypominają bakterie i Lynn Margulis zaczęła się zastanawiać, czy nie stanowią one swego rodzaju śladu ewolucji.

Pod wpływem przemyśleń związanych z tym tematem, Margulis przedstawiła swoją hipotezę w pracy doktorskiej. Twierdziła ona, że komórki powstały poprzez symbiozę bakterii. Była to bardzo śmiała teoria. Inni naukowcy potrzebowali czasu, aby ją zaakceptować.

Artykuł Margulis dotyczący jej teorii był odrzucany 10 razy, zanim został opublikowany.

O meritum swojej kontrowersyjnej teorii Lynn Margulis pisała: „My oraz wszystkie inne organizmy zbudowane z komórek jesteśmy prawdopodobnie istotami powstałymi w wyniku połączenia wielu, niezależnych niegdyś stworzeń”.

Lynn MargulisPomimo początkowo bardzo negatywnego przyjęcia, po jakimś czasie jednak teoria symbiozy została zaakceptowana. Ponadto zaczęto gromadzić liczne i nie pozostawiające miejsca na wątpliwości dowody doświadczalne związane z tą teorią.

Np. zoolog Kwang W. Jeon zauważył, że badane przez niego ameby zostały zaatakowane przez pewien szczep baterii. Większość ameb zginęła. Te, które przeżyły, całkowicie uzależniły się od bakterii wchodząc z nimi w symbiozę. Poza tym DNA obu gatunków stworzeń zaczęło się ze sobą łączyć.

Teoria symbiozy zaczęła się rozwijać w szybkim tempie. Dzięki kolejnym badaniom Margulis zyskała nowe, jeszcze bardziej kontrowersyjne przekonania. Twierdziła np., że rzęski komórek i wici (np. występujące u plemników) również mają pochodzenie symbiotyczne. To była kolejna, źle przyjęta przez resztę uczonych teoria, która jednak wkrótce została poparta dowodami.

Jedną z najciekawszych, jeszcze nie do końca udowodnionych teorii wyznawanych przez Lynn Marulis była tak zwana teoria Gaji, która została sformułowana przez Jamesa E. Lovelocka. Według tej teorii, cała planeta Ziemia stanowi skomplikowany układ symbiotyczny, jeden organizm. Na podstawie tej teorii został stworzony słynni film „Awatar”.

Lynn Margulis była naukowcem kontrowersyjnym, nieruzinkowym i odważnym w wypowiadaniu swoich poglądów, nie tylko naukowych. Opublikowała 130 artykułów i 12 książek. Swoją teorią symbiozy na zawsze zapisała się w historii nauki.

Marta Pyrchała-Zarzycka

www.astrosalus.pl

www.kosmetyka-fitness.pl

Leave a reply